Here is the latest Gwynfe Events and News bulletin.  If you wish to be added to the e-mail list for receiving bulletins, please let us know via the 'Contact Us' page.  Thank you.

26th March 2020

Due to the Coronavirus (Covid-19) situation, no events are currently taking place at the hall, which is closed until further notice.  The following flyer has been distributed to all 120 households in the postal district of Gwynfe regarding support through the pandemic.

Coronavirus Gwynfe Support

 
In these strange and difficult times, 20 or so Gwynfe volunteers are
offering to lend a hand to any neighbour who finds themself isolated or anxious
about venturing out.

The kinds of help on offer are shopping, getting prescriptions, dog
walking, transport, farm animal husbandry or providing a phone chat... or
something else!

You can contact us as follows:

-  John or Colin on 01550 740462

-  Heather on 01550 740512

-  through e-mail at gwynfe_community_hall@yahoo.co.uk

and we will do our best to put you in touch with a suitable volunteer.

We hope you are keeping well and safe.

Gwynfe Community Association, March 2020

Cefnogaeth Coronafeirws Gwynfe

Yn ystod y cyfnod anodd, rhyfedd hwn mae rhyw 20 o wirfoddolwyr Gwynfe yn
cynnig help a chymorth i unrhyw gymydog sydd yn ynysu neu pryderu am fynd
allan.

Gellir cynnig help gyda siopa, casglu presgripsiwn, mynd â’r ci dro, help
ymarferol ar y fferm, cael sgwrs ar y ffôn neu rhywbeth arall!

Gellir cysylltu â:

-  John neu Colin ar 01550 740462

-  Heather ar 01550 740512

-  drwy e-bost: gwynfe_community_hall@yahoo.co.uk

ac fe wnawn ein gorau i ddodi chi mewn cysylltiad
ag un o’n gwirfoddolwyr.

Gan obeithio eich bod yn cadw’n iach a diogel.

Cymdeithas Cymuned Gwynfe,  Mawrth 2020